۰۹۱۲۴۶۶۱۱۷۱
۰۲۶۳۲۵۰۹۳۴۳
۰۲۶۳۲۵۰۹۳۵۳

عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نرسیده به پل آزادگان، املاک بزرگ زیما

info[at]ZimaAmlak[dot]com