ملک برای داغ

فیلتر
بر اساس

۱۰۲ متری سه خوابه خیلی خوش نقشه

400,000,000 تومان
3 اتاق آجر سه سانتی حمام 102 متر
400,000,000 تومان
3,950,000 تومان / 18
3 تخت آجر سه سانتی حمام 102 متر

آپارتمان ۸۰ متری پارک شرافت خیابان بهار

420,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
420,000,000 تومان
5,250,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 80 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر

۲۸۰ متر جهانشهر کسری شمالی

3,080,000,000 تومان
4 اتاق دارد حمام 280 متر
3,080,000,000 تومان
11,000,000 تومان / دارد
4 تخت دارد حمام 280 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر
7 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر
7 ماه

دفتر کار ۸۷ متری لوکس و با منظره شهر کرج

605,000,000 تومان
6 لاین حمام 87 متر
605,000,000 تومان
6,950,000 تومان / سند مسکونی
6 لاین حمام 87 متر

ویلایی ۱۳۰ متری مصباح

350,000,000 تومان
2 اتاق 130 متر
350,000,000 تومان
2,700,000 تومان / قولنامه ای
2 تخت 130 متر

۱۲۸ متری

900,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 128 متر
900,000,000 تومان
7,000,000 تومان / سند دارد
2 تخت دارد حمام 128 متر

آپارتمان ۷۵ متری طبقه اول دوکله

450,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 75 متر
450,000,000 تومان
6 تومان / در دست اقدام
2 تخت دارد حمام 75 متر

۱۰۵ متر زیرزمین تجاری ، سند ملکیت

735,000,000 تومان
۰ حمام 105 متر
735,000,000 تومان
7,000,000 تومان / تکبرگ ، تجاری ، ملکیت
۰ حمام 105 متر

آپارتمان مسكوني

1,150,000,000 تومان
3 اتاق 2 حمام
1,150,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام