ملک برای آزادگان

فیلتر
بر اساس

۹۶متر در اردلان

750,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 96 متر
750,000,000 تومان
7,810,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 96 متر

۱۰۲ متری سه خوابه خیلی خوش نقشه

400,000,000 تومان
3 اتاق آجر سه سانتی حمام 102 متر
400,000,000 تومان
3,950,000 تومان / 18
3 تخت آجر سه سانتی حمام 102 متر

آپارتمان ۸۰ متری پارک شرافت خیابان بهار

420,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
420,000,000 تومان
5,250,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 80 متر