ملک برای آزادگان

فیلتر
بر اساس

۱۰۲ متری سه خوابه خیلی خوش نقشه

400,000,000 تومان
3 اتاق آجر سه سانتی حمام 102 متر
400,000,000 تومان
3,950,000 تومان / 18
3 تخت آجر سه سانتی حمام 102 متر

امین خسروی املاک زیما

6 ماه
6 ماه

واحد اداری ۱۵۵ متری اکازیون

900,000,000 تومان
3 اتاق شیشه حمام 155 متر

امین خسروی املاک زیما

900,000,000 تومان
5,800,000 تومان
3 تخت شیشه حمام 155 متر

آپارتمان ۸۰ متری پارک شرافت خیابان بهار

420,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
420,000,000 تومان
5,250,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 80 متر

امین خسروی املاک زیما

6 ماه
6 ماه

واحد اداری لوکس در برج

830,000,000 تومان
2 اتاق تلفیقی حمام 63 متر

امین خسروی املاک زیما

830,000,000 تومان
2 تخت تلفیقی حمام 63 متر

امین خسروی املاک زیما

6 ماه
6 ماه

واحد اداری ۹۲ متری

570,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 92 متر

امین خسروی املاک زیما

570,000,000 تومان
6,200,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 92 متر