ملک برای آپارتمان

فیلتر
بر اساس

۱۰۰ متری عظیمیه

100,000,000 تومان
2 اتاق 100 متر
100,000,000 تومان
2 تخت 100 متر

ملکک تستی

100,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
100,000,000 تومان
2 تخت 200 متر

۸۸متر در جهانشهر غربی

748,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 88 متر
748,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 88 متر

۱۵۰متر دربلوار ماهان

1,650,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 150 متر
1,650,000,000 تومان
3 تخت سنگ حمام 150 متر

۹۶متر در اردلان

750,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 96 متر
750,000,000 تومان
7,810,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 96 متر

۱۷۳ متـری گلستـان

1,490,000,000 تومان
3 اتاق سنگ حمام 173 متر
1,490,000,000 تومان
3 تخت سنگ حمام 173 متر

۱۳۲ متـری جهانشهـر

1,122,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 132 متر
1,122,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 132 متر

۱۱۹ متـری بالای اسبـی

1,200,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 119 متر
1,200,000,000 تومان
2 تخت سنگ حمام 119 متر

۱۰۲ متری سه خوابه خیلی خوش نقشه

400,000,000 تومان
3 اتاق آجر سه سانتی حمام 102 متر
400,000,000 تومان
3,950,000 تومان / 18
3 تخت آجر سه سانتی حمام 102 متر

آپارتمان ۸۰ متری پارک شرافت خیابان بهار

420,000,000 تومان
2 اتاق سنگ حمام 80 متر
420,000,000 تومان
5,250,000 تومان / 12
2 تخت سنگ حمام 80 متر

۱۵۰ متر عظیمیه دیوسالار طبقه ۲ نوساز

1,875,000,000 تومان
3 اتاق 150 متر
1,875,000,000 تومان
12,500,000 تومان / دارد
3 تخت 150 متر

۱۱۰ متری ارکیده

880,000,000 تومان
2 اتاق دارد حمام 110 متر
880,000,000 تومان
8,000,000 تومان / آخر دیماه 97
2 تخت دارد حمام 110 متر
1 2 3