ملک برای مغازه

فیلتر
بر اساس

۲۴۲ تجاری بر ۴۵ متری کاج

4,600,000,000 تومان
کامپوزیت حمام 242 متر
4,600,000,000 تومان
242 تومان / 7
کامپوزیت حمام 242 متر

۷۰متر تجاری سه باندی گوهردشت

1,984,000,000 تومان
50 متر
1,984,000,000 تومان
35,000,000 تومان / سند سرقفلی
50 متر

۴۶متر تجاری سه باندی گوهردشت

1,284,000,000 تومان
32 متر
1,284,000,000 تومان
35,000,000 تومان / سند سرقفلی
32 متر
2,400,000,000 تومان
1 تخت 961 متر
3,488,000,000 تومان
45,000,000 تومان / تجاری
78 متر
37,500,000,000 تومان
50,000,000 تومان / تجاری
750 متر
2,060,000,000 تومان
10,000,000 تومان / ورزشی
206 متر
6,810,000,000 تومان
30,000,000 تومان / تجاری
340 متر
150,000,000 تومان
4,500,000 تومان / تجاری
220 متر

۴۲۰ متر ۴۵متری کاج بر ۱۲ متر

200,000,000 تومان
420 متر
200,000,000 تومان
15,000,000 تومان / تجاری
420 متر

۶۰۰ متر تجاری میدان گلستان

500,000,000 تومان
600 متر
500,000,000 تومان
20,000,000 تومان / در دست اقدام
600 متر

۶۰۰ متر تجاری بر بلوار کاج

300,000,000 تومان
۰ حمام 600 متر
300,000,000 تومان
21,000,000 تومان / سنددار
۰ حمام 600 متر
1 2