ملک برای مغازه

فیلتر
بر اساس
5 ماه

۲۴۲ تجاری بر ۴۵ متری کاج

4,600,000,000 تومان
کامپوزیت حمام 242 متر
4,600,000,000 تومان
242 تومان / 7
کامپوزیت حمام 242 متر
5 ماه

۱۰۲ متر تجاری در رستاخیز

3,000,000,000 تومان
102 متر
3,000,000,000 تومان
30,000,000 تومان / سند دار
102 متر

رستوران فروشی،بهترین موقعیت

2,500,000,000 تومان
212 متر
2,500,000,000 تومان
12,500,000 تومان / تجاری ملکیت
212 متر

۷۰متر تجاری سه باندی گوهردشت

1,984,000,000 تومان
50 متر
1,984,000,000 تومان
35,000,000 تومان / سند سرقفلی
50 متر

۴۶متر تجاری سه باندی گوهردشت

1,284,000,000 تومان
32 متر
1,284,000,000 تومان
35,000,000 تومان / سند سرقفلی
32 متر
2,400,000,000 تومان
1 تخت 961 متر
3,488,000,000 تومان
45,000,000 تومان / تجاری
78 متر
37,500,000,000 تومان
50,000,000 تومان / تجاری
750 متر
2,060,000,000 تومان
10,000,000 تومان / ورزشی
206 متر
6,810,000,000 تومان
30,000,000 تومان / تجاری
340 متر
150,000,000 تومان
4,500,000 تومان / تجاری
220 متر

۴۲۰ متر ۴۵متری کاج بر ۱۲ متر

200,000,000 تومان
420 متر
200,000,000 تومان
15,000,000 تومان / تجاری
420 متر
1 2